İlk sayısı 2013 yılında yayımlanan Akademik Kaynak Edebiyat ve Dil Araştırmaları Dergisi (AKAD), elinizdeki son sayısıyla birlikte yedinci yılını tamamlamış bulunmaktadır. Süreli yayınların sürekliliği konusundaki bilinen sıkıntılara rağmen derginin bazı aksamalar olsa da yoluna devam ediyor olması dil ve edebiyat araştırmaları adına sevindirici bir durumdur. İlk sayısından itibaren başta Türk dili ve edebiyatı olmak üzere edebiyat teorileri, karşılaştırmalı edebiyat, halkbilimi, dilbilim, göstergebilim ve belagat gibi alanlara dair yazılara yer veren AKAD, derginin yayın merkezi olan Balıkesir’deki 20. asrın başlarından itibaren filizlenen ve sonraki yıllarda da güçlü bir şekilde devam eden dergicilik geleneğinin (Dilek, Çağlayan, Irmak, Gençler Yolu, Kaynak, Yeni Kaynak) son halkası olarak herhangi bir karşılık beklemeksizin edebiyat bilimi araştırmalarına hizmet etmeye devam etmektedir.


EŞİK KÜLTÜ VE TAPTUK’UN EŞİĞİNDEKİ YUNUS EMRE
Pazar, 01 Aralık 2019
Sayfa  1 - 19 ...
TÜRABİ’DE AD AKTARMASINDAN OLUŞAN DEYİMLEŞMİŞ FİİLLER
Pazar, 01 Aralık 2019
Sayfa 49 - 62 ...
KÜLTÜREL BİR FORM OLARAK TÜRKÜLERDE KAZ
Pazar, 01 Aralık 2019
Sayfa 75 - 89 ...